X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artykuł forum poleć artykuł znajomemu A A A

Moje Zdrowie - T.U. Allianz Życie Polska S.A.

2006-10-25 17:19 środa
Allianz - „Moje Zdrowie”

W ofercie Allianz znajdujemy indywidualne ubezpieczenie zdrowotne Moje Zdrowie. Ubezpieczenie, w zależności od zakresu opieki medycznej przysługującej ubezpieczonemu, ma dwa warianty - podstawowy i rozszerzony.

W zakres ubezpieczenia Moje Zdrowie wchodzą następujące świadczenia:

1. 24-godzinna infolinia medyczna, zapewniająca uzyskanie wszelkich informacji dotyczących zakresu i miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych a ponadto możliwość zamawiania wizyt domowych oraz dokonania rezerwacji terminów konsultacji lekarskich i terminów wykonania badań dodatkowych.

2. Opieka podstawowa*:
- internisty,
- pediatry (dostępny dla dzieci ubezpieczonych w pakietach rodzinnych),
- lekarza rodzinnego.

*Opieka podstawowa obejmuje: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recepty, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy

3. Wizyty domowe:

W wariancie podstawowym mamy prawo do dwóch wizyt w roku, a w wariancie rozszerzonym – do czterech. Należy jednak pamiętać, że wizyty domowe przysługują w przypadku choroby obłożnej (jest ona zdefiniowana w OWU).

4. Opieka specjalistyczna**, realizowana przez:

- chirurga (obejmująca: opatrzenie drobnych urazów – skręcenia, zwichnięcia, szycie rany, nacinanie ropnia, krwiaka, leczenie owrzodzeń skórnych, zdejmowanie szwów, wycinanie zmian skórnych z medycznymi wskazaniami do usunięcia, punkcja stawów, usunięcie kleszcza)
- ginekologa (wraz z prowadzeniem ciąży i pobraniem wymazu cytologicznego)
- okulisty (obejmująca: pomiar ciśnienia śródgałkowego, komputerowe badanie wzroku, usuwanie ciała obcego z oka, badanie ostrości widzenia, płukanie dróg łzowych, badanie dna oka, badanie pola widzenia)
- urologa, obejmująca: zakładanie cewników do pęcherza moczowego;
- laryngologa, obejmująca: płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, usuwanie ciała obcego z ucha, nosa, gardła, założenie opatrunku usznego z lekiem, postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa;
- dermatologa
- wenerologa
- neurologa
- kardiologa

Wariant rozszerzony gwarantuje nam opiekę wszystkich specjalistów dostępnych w danej placówce. Ponadto możemy skorzystać z opieki:
- alergologa,
- chirurga naczyniowego i chirurga onkologa,
- onkologa, diabetologa i pulmonologa,
- endokrynologa i
- ortopedy.

** Opieka specjalistyczna obejmuje: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recepty, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno–diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Świadczenia zdrowotne dla Ubezpieczonych powyżej 16. roku życia

5. Świadczenia zdrowotne dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietów Rodzinnych w wieku 0-15 roku życia:

- chirurga dziecięcego, wraz z: opatrzeniem drobnych urazów – skręcenia, zwichnięcia, szyciem rany, nacinaniem ropnia, krwiaka, leczeniem owrzodzeń skórnych, zdejmowaniem szwów, wycinaniem zmian skórnych z medycznymi wskazaniami do usunięcia, usunięciem kleszcza;
- laryngologa, wraz z: płukaniem uszu, przedmuchiwaniem trąbki słuchowej, usuwaniem ciała obcego z ucha, nosa, gardła, opatrunkiem usznym z lekiem, postępowaniem zachowawcze w krwawieniu z nosa;
- okulisty, wraz z: pomiarem ciśnienia śródgałkowego, komputerowym badanie wzroku, usuwaniem ciała obcego z oka, badaniem ostrości widzenia, płukaniem dróg łzowych, badaniem pola widzenia
- alergologa, waz z wykonaniem testów skórnych metodą nakłuć panelem wziewnym 28 punktów (alergenów) i/lub panelem pokarmowym 28 punktów (alergenów)

W wariancie rozszerzonym mamy zapewnione ponadto:
- znieczulanie (u alergologa)
- opiekę neurologa dziecięcego,
- ginekologa,
- ortopedy i traumatologa narządu ruchu.

Dzieciom w wieku od 16. do 26. roku życia objętym ochroną w ramach Pakietów Rodzinnych przysługuje zakres świadczeń zdrowotnych identyczny jak w przypadku dorosłych członków rodzin objętych Pakietem Rodzinnym

6. Badania laboratoryjne i diagnostyczne, obejmujące:

- biochemiczne
- hematologiczne
- enzymatyczne
- diagnostyka serologiczna
- immunologia
- hormonalne i metaboliczne
- markery nowotworowe
- badania moczu
- mikrobiologia
- badania radiologiczne
- badania ultrasonograficzne USG
- badania endoskopowe

Allianz podaje przy każdym z wymienionych badań bardzo szczegółowy zakres każdego z nich.
Wariant rozszerzony obejmuje generalnie wszystkie badania zalecone przez lekarzy zatrudnionych w danej placówce medycznej. Ponadto, w wariancie rozszerzonym zakres badań dostępnych w wariancie podstawowym jest powiększony. Na przykład, w obu wariantach znajdują się bezpłatne zdjęcia rentgenowskie czaszki, klatki piersiowej, i inne, ale zdjęcie górnego odcinka przewodu pokarmowego, czy też badanie mammograficzne przysługuje tylko w wariancie rozszerzonym. Z dodatkowych świadczeń, ubezpieczonemu w wariancie rozszerzonym przysługuje, badanie kału oraz rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa.

7. Badania czynnościowe, do których zaliczamy:

- badania układu krążenia: EKG spoczynkowe, ECHO serca
- układu nerwowego: EEG
- narządu słuchu: audiometria;
- układu oddechowego: spirometria

Wariant rozszerzony poszerza zakres ocrony o następujące badania:
- badania układu krążenia: EKG wysiłkowe, 24 godzinna rejestracja EKG (badanie Holtera), 24 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy);
- układu nerwowego: EMG

8. Ambulatoryjna opieka pielęgniarska, do której należą:

Iniekcje (dożylne, domięśniowe, podskórne), podanie anatoksyny przeciw tężcowej, badanie moczu metodą paskową, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie EKG, próba uczuleniowa na lek, założenie lub zmiana prostego opatrunku;


9. Szczepienie przeciwko grypie i  WZW B są bezpłatne tylko, jeżeli wykupimy wariant rozszerzony.
Wariant podstawowy obejmujące jedynie konsultacje lekarskie przed szczepieniem, oraz 10% zniżki na wszystkie szczepienia.

10. Stomatologia obejmująca:

- okresowy przegląd stomatologiczny (1 raz w roku), oraz
- 10% zniżkę na leczenie zachowawcze i chirurgiczne.

11. Badania histopatologiczne pobranego materiału lub usuniętych tkanek dostępne są wyłącznie w wariancie rozszerzonym.


Zakres usług typowo medycznych w jest w Allianz powiększony o kilka usług dodatkowych dostępnych w obu wariantach w takich samych zakresach. Allianz nazywa je usługami assistance medycznego. W jego obrębie towarzystwo finansuje świadczenia do wysokości ustalonych limitów oraz zapewnia usługi informacyjne dosępne pod całodobowym numerem telefonicznym. Są to:

1. Świadczenia dotyczące udzielenia pomocy medycznej w razie wystąpienia choroby i nieszczęśliwego wypadku, obejmujące:

- transport medyczny z miejsca zachorowania do szpitala - do 1500zł
- transport medyczny z miejsca zachorowania do miejsca zamieszkania - do 1500zł
- dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza - do 200zł
- opieka pielęgniarki po hospitalizacji ubezpieczonego do - 1500zł
- przewóz dzieci w towarzystwie osoby uprawnionej przez towarzystwo do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi i ich powrót (bilety kolejowe lub autobusowe pierwszej klasy) – do 1500zł
- przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i jej powrót (bilety kolejowe lub autobusowe pierwszej klasy)- do 1500zł
- opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi- do 450zł

2. Świadczenia dotyczące udzielenia pomocy w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku

- organizacja oraz pokrycie kosztów wizyty fizykoterapeuty w domu ubezpieczonego – do 200zł
- organizacja i pokrycie kosztów transportu oraz wizyty w poradni rehabilitacyjnej – do 200zł
- dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego drobnego sprzętu rehabilitacyjnego – do 200zł.

3. Świadczenia gwarantowane w trudnych sytuacjach losowych

- organizacja i pokrycie kosztów wizyt u psychologa w razie choroby ubezpieczonego – do 1500zł
- organizacja i pokrycie kosztów wizyt u psychologa w razie zgonu dziecka lub współmałżonka – do 1500zł

4. Usługi o charakterze informacyjnym. Dotyczą one:

- jednostek chorobowych
- zachowań prozdrowotnych mających na celu ochronę lub poprawę stanu zdrowia ubezpieczonego, np. informowanie o szczepieniach ochronnych, badaniach kontrolnych, możliwości korzystania z porad lekarskich itp.;
- działania leku, w tym objawów niepożądanych przy przyjmowaniu leków, skutków ubocznych, interakcji z innymi lekami oraz możliwości przyjmowania leków w trakcie ciąży,
- pielęgnacji noworodka i niemowląt, prawidłowego rozwoju, szczepień ochronnych, chorób wieku dziecięcego
- placówek oferujących transport medyczny;
- grup wsparcia i telefonów zaufania;
- diet, zdrowego żywienia;
- aptek, w tym szczególnie o godzin ich otwarcia, adresów, numerów telefonów
- placówek medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym o adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom ubezpieczonego.

Tak wygląda zakres świadczeń oferowanych w ramach ubezpieczenia Moje Zdrowie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ Życie Polska S.A.


Zofia Dmochowska


 
« powrót do działu: Przegląd ubezpieczeń
« zapisz się na Newsletter
Wpisz szukane słowo
Losowy termin:
Aktywa netto funduszu - suma składek wpłacanych przez ... więcej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składkę ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę.Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty dają Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystycznš online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.